<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Thongbao.aspx.cs" Inherits="WEB_ASP_NET.Home.Thongbao" %>
Cám ơn bạn đã đặt hàng tại thế giới di động ! Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong khoảng thời gian gần nhất.
Chúc bạn một ngày vui vẻ !"
Liên hê: Mr-Phương: 016955666209 hoặc Ms Trang để được tư vấn hỗ trợ
TRANG CHỦ